Skip to content

Clara Prats Soler

Clara Prats.jpeg Assistant teacher

Address: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Departament de Física i Enginyeria Nuclear
Universitat Politècnica de Catalunya
c/ Esteve Terradas 8, despatx 66
08860 - Castelldefels (Barcelona)

E-mail: clara.pratsarroba.jpgupc.edu

Work phone: +34.93.552.11.07        

Degree:
Physics degree
PhD in Computational and Applied Physics by UPC